CDT

Kõige usaldusväärsem kroonilise alkoholi kuritarvitamise marker

CDT testi põhimõte

CDT test põhineb kapillaarelektroforeesil, mis lahutab transferriini isovormid elektroforeetilise liikuvuse ja elektroosmootse voo mõjul viide tsooni:

  • Asialotransferriin (mitte-sialüleeritud)
  • Disialotransferriin
  • Trisialotransferriin
  • Tetrasialotransferriin
  • Pentasialotransferriin

Kapillaarelektroforeesi puhul on eeliseks transferriini isovormide visuaalne detekteerimine ning võimalike interferentside (nt geneetilised transferriini isovormid, CDG) välistamine.

Terminit CDT-IFCC kasutatakse disialotransferriini tähistamiseks, mis vastavalt IFCC töögrupi (WG-CDT) soovitusele “peab olema primaarne sihtmolekul CDT mõõtmiseks ja ainus CDT standardiseerimise aluseks olev analüüt”.

IFCC poolt väljatöötatud kalibraatorite kasutamisega, on võimalik saavutada kõigi olemasolevate CDT mõõtmise tulemuste samaväärne hindamine ning seega on võimalik saadud CDT väärtust kasutada kliinilises ja kohtuekspertiisi vaates.

Süsivesik-defitsiitne transferriin (CDT) on spetsiifiline liigse alkoholitarbimise marker, mis on ette nähtud…

kroonilise alkoholi kuritarvitamise tuvastamiseks verest ja põhineb asjaolul, et viimase 2 nädala alkoholi tarbimise keskmine (2-6 alkoholi absolüütühiku tarbimist päevas) suurendab selle markeri protsenti. CDT taseme tõus näitab, et alkohol häirib maksaraku normaalset talitlust. Enamikul inimestest normaliseerub kõrgenenud CDT mitme nädala jooksul alkoholist hoidumise ajal. Samuti väheneb see, kui inimene vähendab oluliselt alkoholi tarbimist.

CDT vähenemine 30% võrra on kooskõlas alkoholi tarbimise olulise vähenemisega. Paljudes aspektides on CDT-l sarnased omadused nagu HbA1c ja muudel vereanalüüsidel, mis muutuvad dieedi ja / või terapeutilise sekkumise tagajärjel. CDT suurenemine näitab, et inimene on naasnud alkoholi tarbimise juurde, pakkudes tervishoiutöötajatele võimalust patsiendi ravi adekvaatselt jälgida ning aidates inimesel hoida motivatsiooni alkoholi liigtarbimisest hoidumiseks.

Alkoholi tarvitamine on Euroopas suitsetamise ja kõrgenenud vererõhu järel ning ülekaalu ees kolmandal kohal olev haigestumise ning enneaegse surma riskifaktor. Alkoholi liigtarvitamine on otseselt seotud rohkem kui 60 erineva terviseprobleemiga, sh maksatsirroos ja hepatiit, pankreatiit, südame-veresoonkonna haigused, neuroloogilised haigused jne.

Maksarakkude tõsise kahjustuse korral häirub maksa ainete tootmise funktsioon ja ka transferriini ei toodeta piisavalt. Sellisel juhul ei ole võimalik CDT analüüsi kasutada.

CDT analüüs on mõeldud eelkõige hiljutise või käimas oleva alkoholi tarbimise harjumuste hindamiseks.

Mitmetes riikides (lähiriikidest nt. Soomes), kasutatakse antud analüüsi tööandja poolt tellituna avalikus sektoris töötavate inimeste (lendurid, auto-  ja bussijuhid jt) rutiinseks kontrollimiseks.

Transferriin on…

maksarakkudes toodetav rauda transportiv valk, millel on võimalik eristada molekulis olevate siaalhappe jääkide arvu alusel viit isovormi. Etanooli mõjul suureneb süsivesikdefitsiitsete isovormide osakaal. CDT osakaalu suurenemise eelduseks on ühe kuni kahe nädala jooksul igapäevaselt meestel vähemalt 4-6 ja naistel 2-4 alkoholi absoluutühiku tarbimine. Tulenevalt transferriini lõhustumise kiirusest (poolväärtusaeg on kaks nädalat) normaliseerub CDT alkoholi liigtarvitamise lõpetamise järgselt 2-4 nädala jooksul.

Peamised eelised

CDT-IFCC analüüsi tarbeks on vajalik seerumi proov. Kohtuekspertiisi kontekstis võib seerumiproov erinevalt juustest ja uriinist tagada analüüsi terviklikkuse, usaldusväärsuse ja vältida võimalikke pettusi

Ref kood Platform/testi nimetus Läbilaskevõime (testi / tunnis)
# 2509 Capillarys 3 OCTA CDT-IFCC 49
# 2208 Capillarys 3 TERA CDT-IFCC 73
# 2509 MiniCAP flex-piercing CDT-IFCC 10
# 2509 Capillarys 3 TERA MC3 CDT-IFCC 179