FLC

Uue põlvkonna test vabade ahelate kvantifitseerimiseks seerumist, mis on vastavuses elektroforeetiliste meetoditega.

Vabad kerged ahelad (FLC) on immunoglobuliini kerged ahelad, mis ringlevad seerumis vabas olekus (seotud). Inimestel toodetakse kahte tüüpi immunoglobuliini kerget ahelat, mida nimetatakse kappa (κ) ja lambda (λ). …

Harvadel juhtudel on tegemist oligosekretoorse, kergete ahelate müeloomi või mitte-sekreteeriva müeloomiga ning sel puhul on diagnoosimise ning ravikulu jälgimise seisukohalt oluline määrata monoklonaalsed immuunoglobuliinide kerged ahelad uriinis (Bence-Jones valgud) ning vabade ahelate suhe seerumis (sFLC ratio – seotud ja mitte-seotud vabade ahelate suhe), mis on väga hea tundlikkusega.

Seerumi FLC kvantifitseerimist kasutatakse hulgimüeloomiga patsientide diagnoosimisel ja jälgimisel.

Suhe FLC väärtus (kappa FLC/lambda FLC) võrdlusvahemikega võrreldes võib viidata plasmarakkude häirete haigusele nagu hulgimüeloom või AL amüloidoos patsiendil.

On näidatud, et nefelomeetrilised ja turbidimeetrilised testid ülehindavad sFLC tasemeid, mis ei ole alati kooskõlas seerumi valgu elektroforeesi / immunofiksatsiooni ja muude kliiniliste parameetritega.

Sebia FLC Kappa ja Lambda kitid põhinevad Elisa meetodil, mis on võimalik teostada nii manuaalselt kui automatiseeritult.

FLC eelised

Testi põhimõte

Kappa- või lambdavabade kergete ahelate kvantifitseerimine viiakse läbi ensüümseotud immunosorbentanalüüsi (ELISA)
protseduuriga, kasutades spetsiifilisi anti-Kappa- või anti-Lambda-vabu kergeid ahelaid.

Proovi tüüp

Seerum

Viited:

Toote detailid

Microplate with 96 wells in strip format.

  • FLC Kappa – P/N: 5102
  • FLC Lambda – P/N: 5103
  • FLC Control Level 1 – P/N: 5112
  • FLC Control Level 2 – P/N: 5113